MEDLEMSMØTE I LANGRENNSGRUPPA 2021

Medlemsmøte i Langrennsgruppa 2021 avholdes torsdag 4. mars 2021 KL. 19.00.

På grunn av Koronasituasjonen og begrensningen i møtevirksomhet så kommer medlemsmøtet til å bli gjennomført på Teams. Det vil kun være styret i langrennsgruppa som deltar fysisk på møtet.

Oslo idrettskrets har gitt tillatelse til å avholde medlemsmøter på denne måten i 2021 grunnet den spesielle situasjonen og at møtene skal gjennomføres før idrettslagets årsmøte.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å komme med kommentarer til årsmeldingen og regnskap/budsjett om evt. feil / mangler / spørsmål i forkant av møtet. I tillegg ønsker vi evt. inspill / forslag om andre ting som gjelder langrennsgruppa. Styret vil behandle innspill / forslag på medlemsmøtet eller på et styremøte i etterkant. Alt vil bli protokollført og meddelt skriftlig til de som evt. har innspill / forslag til medlemsmøtet.

Kommentarer / innspill og forslag sendes til: langrenn@rustad-idrettslag.no

FRIST for innsendelse er mandag 1. mars kl. 20.00.

DAGSORDEN:

1.         Valg av møteleder og referent
2.         Behandle gruppas årsberetning
3.         Behandle regnskap
4.         Fastsette budsjett
5.         Fastsette treningsavgiften
6.         Innspill til årsplan for gruppas aktiviteter til hovedstyre
7.         Forslag på styret / komiteer – valg på årsmøte til Rustad IL tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.00.
8.         Eventuelt

Sakspapirer gjøres kjent for lagets medlemmer senest en uke før medlemsmøtet.

Oslo 17. Februar 2021
Styret i Rustad I.L. Langrennsgruppa