Løypekart treningsområder

Fordeling av treningstid i Skullerud Idrettsanlegg
  • Rustad IL har hovedtreningsdager mandag og onsdag
  • Bækkelaget Sp. kl. har hovedtreningsdager tirsdag og torsdag
  • Oppsal IF har hovedtreningsdag tirsdag

Fra 18:00 – 19:30 mandag til torsdag er anlegget delt i to soner:

  • Blå/orange løyper er reservert eksklusivt for den/de klubbene som har hovedtrening den aktuelle dagen, dvs at Rustad IL har mandag og onsdag som hoveddag, Oppsal har tirsdager og Bækkelaget har tirsdag og torsdag som sin hoveddag.
  • Rød løype er reservert for grupper med høy hastighet fra alle klubber. Dvs at mandag-torsdag så er løypene «reservert» grupper over 15 år fra Rustad IL og Bækkelaget Sp. kl.

Dette skal gi mere fleksibilitet til å gjennomføre treninger for de eldste årskullene (som er i mindretall) tidlig på kvelden, uten å forstyrre de yngste – og omvendt.

De tirsdagene, 30 januar, tirsdag 6. og 13. februar Rustad IL har skileik er rød løype kun tilgjengelig for Bækkelaget Sp. kl. og Oppsal IF under skileiken fra kl. 18.00-19.15. De eldre utøverne fra Rustad IL må evt. ha treninger i anlegget etter kl. 19.30.

Parkering for Bækkelaget Sp.kl. og Oppsal IF er disse tre dagene på markaplassen ved Skullerud skole.

Vi oppfordrer uansett alle, som har mulighet til det, om å benytte kollektivtrannsport til og fra treninger!

Når det arrangeres klubbrenn for de ulike klubbene skal kun løypa som er blå/orange brukes slik at rød løype kan brukes til trening for andre.

Anlegget er ikke stengt for andre under klubbtreninger, så alle vil vi oppleve at enkeltpersoner fra klubber, uorganiserte og voksenkurs avholdes samtidig som klubbtreningene.

Det oppfordres derfor til å ta hensyn til alle som bruker anlegget og vi ber om at alle respekterer anleggets retningslinjer.

Retningslinjer for bruk av Skullerud idrettsanlegg

Driftsansvar for Skullerud idrettsanlegg: Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Rustad IL

For at alle skal ha en god skiopplevelse i Skullerud idrettsanlegg er det satt opp noen enkle regler:

  • Unngå å ake og gå på beina i skianlegget. Det er egen akebakke i anlegget
  • Alle SKAL gå i fartsretningen som er markert med piler
  • Skiutstyr og ryggsekker/bagger skal ikke settes / legges i trapper, gangarealer, inntil vegger/vinduer ved arenabygget eller bua. Begge bygningene brukes daglig av Bymiljøetaten og Rustad IL. Dette er av sikkerhetsmessige grunner, HMS, og det skal alltid være fri tilgang for å komme seg inn og ut av bygningen. Arenabygget er også en arbeidsplass!

Toaletter

Det er et offentlig HC-toalett ute på baksiden av arenabygget. Åpent fra 07.00-22.00

Det er også noen provisoriske toaletter oppsatt i rundkjøringen mellom Skullerudstua og arenabygget.

Søppel

Vi forutsetter at alle tar med seg søppel og rydder opp etter seg.

Følg også med i vår kalender for bruk av anlegget: https://www.langrenn.rustad-idrettslag.no/?page_id=52

Kart over Skullerud Idrettsanlegg