Klubbhåndbok

Langrennsgruppas klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om Rustad IL langrennsgruppa og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i gruppa. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.Håndboka er utarbeidet og vedtatt av styret i Rustad IL Langrennsgruppa og vil oppdateres etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte og trenere i gruppa vår.Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår gruppe, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Rustad IL

Hele klubbhåndboken ligger vedlagt her: