Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal beskrive ansvarsforhold og tiltak ved krisesituasjon som oppstår ved arrangement, reise eller annet i tilknytning til Rustad IL Langrennsgruppa sin virksomhet, slik at gruppa settes i best mulig stand til å handle raskt og på riktig måte.
 

Definisjon av beredskapssituasjon

En beredskapssituasjon er:
En uventet hendelse som resulterer i personskade eller større materielle skader. Personskade kan være fysisk og/eller psykisk. 

Hele Beredskapsplanen ser du som vedlegg på denne siden…