Leie av Skullerud Idrettsanlegg – Rustad Skistadion

Koordinering av anleggets organiserte bruk gjøres av Rustad IL, Langrennsgruppe på dugnad i henhold til driftsavtale med Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Forespørsel om leie av anlegget til arrangementer, organisert trening for klubber / grupper og leie på dagtid av skoler / barnehager kan gjøres til: langrenn@rustad-idrettslag.no eller Barbro Tomter Dahlen, tlf. 41 69 20 50

For at alle skal ha en god skiopplevelse så har vi satt opp noen kjøreregler:

  • Unngå å ake og gå på beina i skianlegget. Det er egen akebakke i anlegget.
  • Alle må gå i fartsretningen, følg skiltene. 


Leie av arenabygget på Skullerud idrettsanlegg
– Rustad skistadion

Arenabygget som ligger i tilknytning til Skullerud idrettsanlegg, Rustad skistadion, er en kommunal bygning som Bymiljøetaten har bygget og er eier av. Rustad IL har en driftsavtale med Bymiljøetaten og skjøtter den daglige driften av arenabygget på dugnad.

Huset skal kun brukes i forbindelse med idrettslig aktivitet og arrangementer, kurs, samlinger eller til møtevirksomhet.

For Rustad IL sine grupper er lån av lokaler gratis, se egen låneavtale.

Arenabygget kan leies av andre idrettslag og foreninger i forbindelse med idrettsarrangementer og til møtevirksomhet så sant arenabygget er ledig og / eller det er mulig for drifter å stille med person for utleie. Leietaker betaler da den pris som er satt i egen leiekontrakt.

Forespørsel om lån/leie av arenabygg skal sendes til: langrenn@rustad-idrettslag.no

Leieavtale:

En voksenperson (minimum 25 år) må stå som ansvarlig for låne- / leieforholdet.

Vedkommende må bekrefte på forhånd via leieavtalen at de har gjort seg kjent med retningslinjene og husreglementet og også delta på en «befaring» før lån/leie.

Brukerne av arenabygget må selv ta ansvar for sitt idrettsutstyr og sine verdisaker. Ansvarlig leietaker skal påse at arenabygget forlates rent og ryddig og at «løsøre» som Rustad IL eier ikke røres/ødelegges.Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader eller ulemper leietaker påfører utleier eller andre.


Leie av tidtakerbua på Skullerud idrettsanlegg
– Rustad skistadion

Tidtakerbua leies ut i forbindelse med organiserte arrangementer i anlegget.
Priser for leie av tidtakerbua, i tillegg til leie av eventuelt utstyr i forbindelse med arrangementer, er angitt i leieavtalen. (se vedlegg).

For bruk av anlegget til et arrangement er leie av tidtakerbua en forutsetning og leie av tidtakerbua utgjør derfor en minimumsavtale for bruk av anlegget. Leiebeløpet går til Rustad Ils kostnader for vedlikehold og drift av området, i tillegg til innkjøp av nytt utstyr.

Tidtakerbua og eventuelt arrangementutstyr leies ut av Rustad Idrettslag, Langrennsgruppe.

Ansvarlig leietaker skal påse at tidtakerbua forlates ren og ryddig og at «løsøre» som Rustad IL eier ikke røres/ødelegges. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader eller ulemper leietaker påfører utleier eller andre.