Leie av Skullerud Idrettsanlegg

Koordinering av anleggets organiserte bruk gjøres av Rustad IL, Langrennsgruppe i henhold til driftsavtale med Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Forespørsel om leie av anlegget til arrangementer, organisert trening for klubber / grupper og leie på dagtid av skoler / barnehager kan gjøres til: langrenn@rustad-idrettslag.no eller Barbro Tomter Dahlen, tlf. 41 69 20 50

Startbua og eventuelt arrangementutstyr leies ut av Rustad Idrettslag, Langrennsgruppe.

Startbua leies ut i forbindelse med organiserte arrangementer i anlegget.
Priser for leie av startbua, i tillegg til leie av eventuelt utstyr i forbindelse med arrangementer, er angitt i leieavtalen. (se vedlegg).

For bruk av anlegget til et arrangement er leie av startbua en forutsetning og leie av startbua utgjør derfor en minimumsavtale for bruk av anlegget. Leiebeløpet går til Rustad Ils kostnader for vedlikehold og drift av området, i tillegg til innkjøp av nytt utstyr.

For at alle skal ha en god skiopplevelse så har vi satt opp noen kjøreregler her:

  • Unngå å ake og gå på beina i skianlegget. Det er egen akebakke i anlegget.
  • Alle må gå i fartsretningen, følg skiltene.