Rustad-stafetten

Oppdatering for arrangementene vinteren 2021 legges ut når smittevernsreglement og veiledninger for arrangementer foreligger.

Velkommen til Rustad stafetten lørdag 13. og søndag 14. februar 2021

Rennet er dessverre utsatt og vi kommer tilbake til oppdatert informasjon så fort vi har det. Foreløpig datoer er 20. og 21. mars

Informasjon for lørdag 13. februar:
Langrennsgruppa i Rustad IL har gleden av å invitere til Rustad-stafetten, kretsmesterskap for Oslo skikrets for årsklassene f.o.m. 13 år.
Rennet er KUN åpent for løpere fra Oslo skikrets.
Rustad-stafetten lørdag 13. februar er kretsmesterskap i stafett for årsklassene 13 år og opp tom veteraner.
Påmeldingen kan stenges før påmeldingsfristen utgår hvis rennet blir fulltegnet. Det vil bli begrensninger i forhold til foreldre/hjelpere til hver kohort basert på antall påmeldte lag fra klubbene. Plassene vil bli tildelt i god tid før arrangementet.

Informasjon for søndag 14. februar:

Langrennsgruppa i Rustad IL har gleden av å invitere til Rustad-stafetten, sone- og kretsstafett for årsklassene 9-12 år.
Rennet er KUN åpent for løpere fra Oslo skikrets.
Rustad-stafetten søndag 14. februar er stafett for årsklassene 9-12 år.
Påmeldingen kan stenges før påmeldingsfristen utgår hvis rennet blir fulltegnet. For å få med flest mulig lag så vil det bli begrensninger i forhold til foreldre/hjelpere til hver kohort basert på antall påmeldte lag fra klubbene. Plassene vil bli tildelt i god tid før arrangementet.
For at vi skal kunne få med så mange lag som mulig (beregnet utfra deltakelse de siste årene) i stafetten så er klassene nå lagt opp slik at man kan fordele årsklassene over to klasser bortsett fra i 9-års-klassen. Klassene er mix 9-10 år, Miks 10-11 år og Miks 11-12 år.

Påmeldingskjema: https://signup.eqtiming.com/?Event=rustadstafetten
(samme skjema for begge dager)

****************

Info fra 2020:

Langrennsgruppa i Rustad IL har gleden av å invitere til Rustad-stafetten, sone- og kretsstafett for årsklassene 9-12 år, kretsmesterskap for Oslo skikrets og landsrenn for årsklassene f.o.m. 13 år.

Startsted: Skullerud Idrettsanlegg, Rustad Skistadion (Skullerudstua)

Stilart: Klassisk stil

Påmelding:
Påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=rustadstafetten

Klasseinndeling/distanse/starttid:

9 år – (j/ g mix-lag)*1,5 kmkl.10.00
10 år – (j/ g mix-lag*1,5 kmkl.10.40
11 år – (j/ g mix-lag*2 kmkl.11.15
12 år – (j/ g mix-lag*2 kmkl.12.00
13-14 år gutter2,5 kmkl.12.45
13-14 år jenter2,5 kmkl.12.47
15-16 år gutter3,5 kmkl.13.30
15-16 år jenter3,5 kmkl.13.31
Junior gutter7 kmkl.14.15
Senior herrer7 kmkl.14.15
Menn veteran7 kmkl.14.15
Menn superveteran7 kmkl.14.15
Junior jenter3,5 kmkl.14.15
Senior damer3,5 kmkl.14.15
Kvinner veteran3,5 kmkl.14.15
Kvinner Superveteran3,5 kmkl.14.15

*Jenter og gutter kan gå på blandende lag, eller det kan være rene jente- og guttelag. Vi oppfordrer alle klubber til å ha både gutter og jenter på samme lag. Hvis det er lag som ikke klarer å stille med nok løpere i en årsklasse, f. eks to 9 åringer og en 10 åring, må de gå i klasse 10 år.

I klassene 13-14 år gutter og 15-16 år gutter er det tillatt å ha med en jenteløper på laget.

NB! Det kan bli endring av starttider og løypelengde ved endrede snøforhold

Startnummer:
Hentes lagvis på rennkontoret, i startbua på Skullerud Idrettsanlegg fra kl. 08.30

Garderobe/ kafeteria/ premieutdeling:
Skullerud Skole, General Rugesvei 100

Parkering:
Ved Skullerudstua. Vennligst følg parkeringsvaktenes anvisninger!
Nå kan du også betale med Vipps på parkeringen, bruk nummer
89070.

Påmelding:
– Link for påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=rustadstafetten

– Frist for innmelding av antall lag: Tirsdag 25. februar kl. 24.00.
– Frist for lagoppstilling: Lørdag 29. februar kl. 24.00
– Endring av lagoppstilling: Bruk linken du har fått på mail i bekreftelsesmailen

Startliste:
Se vedlegg på denne siden

Resultatliste:
kommer senere… (egen link)

Løypekart
Løypekart ligger vedlagt – se øverst til høyre på siden. (når dette er klart)
Løypene og arenaen vil være stengt fra kl. 16.00-21.00 lørdag grunnet preparering og rigging.

Opplysninger til alle klubbene – finner du som vedlegg øverst til høyre på siden…(når dette er klart)

Startkontingent:
Jenter og gutter 9-16 år: 390,- pr. lag
Junior: 450,- pr. lag
Senior: 510,- pr. lag
Ved etteranmelding: 100% tillegg for klassene 13 år og eldre.

Startkontingenter i henhold til NSF’s satser.

Brikker:
Man trenger ikke egne brikker.
Det benyttes brikker i startnummeret under Rustad-stafetten 2019 så ingen trenger egne brikker.

Etter vedtak i Oslo Skikrets vil Rustad IL sende ut en samlet faktura med liste over påmeldte lag til hver av klubbene i Oslo etter rennet. Klubber utenfor Oslo kan også benytte seg av denne ordningen, hvis de angir en ansvarlig person med adresse og telefonnummer ved påmeldingen.

Startlisens: Alle løpere f.o.m den dato de fyller 13 år  ha startlisens. Løpere som trenger startlisens har selv ansvaret for at dette er i orden. Engangslisens kan kjøpes av arrangør renndagen.

TD:

Stakefrie soner
KM følger Skiforbundets regler om stakefrie soner i klassisk. Det vil under rennet bli soner i hver runde hvor kun diagonalteknikk med diagonalbevegelser med armer og bein er tillatt. Regelbrudd vil bli sanksjonert av juryen.

Tøffest uten flour!
Rustad IL kjører en tydelig profil – vi er tøffest uten flour. Vi støtter kampanjen og oppfordrer alle deltakere til å benytte flourfrie produkter under arrangementet.

Bli med og lag Norges største stafett.

LØPERE, LEDERE OG ANDRE ØNSKES VEL MØTT!

Forespørsel vedrørende rennet kan rettes til:
Barbro T. Dahlen Tlf. 41 69 20 50
Email: 
langrenn@rustad-idrettslag.no

Med hilsen
Langrennsgruppa i Rustad IL.