Rustad-stafetten

Oppdatert informasjon angående Rustad stafetten 2021

Rennet må dessverre avlyses iht gjeldene smittevernsregler.

Så får vi bare ønske alle velkommen tilbake i 2022.

****************

Informasjon for lørdag 13. februar:
Langrennsgruppa i Rustad IL har gleden av å invitere til Rustad-stafetten, kretsmesterskap for Oslo skikrets for årsklassene f.o.m. 13 år.
Rennet er KUN åpent for løpere fra Oslo skikrets.
Rustad-stafetten lørdag 13. februar er kretsmesterskap i stafett for årsklassene 13 år og opp tom veteraner.
Påmeldingen kan stenges før påmeldingsfristen utgår hvis rennet blir fulltegnet. Det vil bli begrensninger i forhold til foreldre/hjelpere til hver kohort basert på antall påmeldte lag fra klubbene. Plassene vil bli tildelt i god tid før arrangementet.

Informasjon for søndag 14. februar:

Langrennsgruppa i Rustad IL har gleden av å invitere til Rustad-stafetten, sone- og kretsstafett for årsklassene 9-12 år.
Rennet er KUN åpent for løpere fra Oslo skikrets.
Rustad-stafetten søndag 14. februar er stafett for årsklassene 9-12 år.
Påmeldingen kan stenges før påmeldingsfristen utgår hvis rennet blir fulltegnet. For å få med flest mulig lag så vil det bli begrensninger i forhold til foreldre/hjelpere til hver kohort basert på antall påmeldte lag fra klubbene. Plassene vil bli tildelt i god tid før arrangementet.
For at vi skal kunne få med så mange lag som mulig (beregnet utfra deltakelse de siste årene) i stafetten så er klassene nå lagt opp slik at man kan fordele årsklassene over to klasser bortsett fra i 9-års-klassen. Klassene er mix 9-10 år, Miks 10-11 år og Miks 11-12 år.

Påmeldingskjema: https://signup.eqtiming.com/?Event=rustadstafetten
(samme skjema for begge dager)

****************

Info fra 2020:

Langrennsgruppa i Rustad IL har gleden av å invitere til Rustad-stafetten, sone- og kretsstafett for årsklassene 9-12 år, kretsmesterskap for Oslo skikrets og landsrenn for årsklassene f.o.m. 13 år.

Startsted: Skullerud Idrettsanlegg, Rustad Skistadion (Skullerudstua)

Stilart: Klassisk stil

Påmelding:
Påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=rustadstafetten

Klasseinndeling/distanse/starttid:

9 år – (j/ g mix-lag)*1,5 kmkl.10.00
10 år – (j/ g mix-lag*1,5 kmkl.10.40
11 år – (j/ g mix-lag*2 kmkl.11.15
12 år – (j/ g mix-lag*2 kmkl.12.00
13-14 år gutter2,5 kmkl.12.45
13-14 år jenter2,5 kmkl.12.47
15-16 år gutter3,5 kmkl.13.30
15-16 år jenter3,5 kmkl.13.31
Junior gutter7 kmkl.14.15
Senior herrer7 kmkl.14.15
Menn veteran7 kmkl.14.15
Menn superveteran7 kmkl.14.15
Junior jenter3,5 kmkl.14.15
Senior damer3,5 kmkl.14.15
Kvinner veteran3,5 kmkl.14.15
Kvinner Superveteran3,5 kmkl.14.15

*Jenter og gutter kan gå på blandende lag, eller det kan være rene jente- og guttelag. Vi oppfordrer alle klubber til å ha både gutter og jenter på samme lag. Hvis det er lag som ikke klarer å stille med nok løpere i en årsklasse, f. eks to 9 åringer og en 10 åring, må de gå i klasse 10 år.

I klassene 13-14 år gutter og 15-16 år gutter er det tillatt å ha med en jenteløper på laget.

NB! Det kan bli endring av starttider og løypelengde ved endrede snøforhold

Startnummer:
Hentes lagvis på rennkontoret, i startbua på Skullerud Idrettsanlegg fra kl. 08.30

Garderobe/ kafeteria/ premieutdeling:
Skullerud Skole, General Rugesvei 100

Parkering:
Ved Skullerudstua. Vennligst følg parkeringsvaktenes anvisninger!
Nå kan du også betale med Vipps på parkeringen, bruk nummer
89070.

Påmelding:
– Link for påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=rustadstafetten

– Frist for innmelding av antall lag: Tirsdag 25. februar kl. 24.00.
– Frist for lagoppstilling: Lørdag 29. februar kl. 24.00
– Endring av lagoppstilling: Bruk linken du har fått på mail i bekreftelsesmailen

Startliste:
Se vedlegg på denne siden

Resultatliste:
kommer senere… (egen link)

Løypekart
Løypekart ligger vedlagt – se øverst til høyre på siden. (når dette er klart)
Løypene og arenaen vil være stengt fra kl. 16.00-21.00 lørdag grunnet preparering og rigging.

Opplysninger til alle klubbene – finner du som vedlegg øverst til høyre på siden…(når dette er klart)

Startkontingent:
Jenter og gutter 9-16 år: 390,- pr. lag
Junior: 450,- pr. lag
Senior: 510,- pr. lag
Ved etteranmelding: 100% tillegg for klassene 13 år og eldre.

Startkontingenter i henhold til NSF’s satser.

Brikker:
Man trenger ikke egne brikker.
Det benyttes brikker i startnummeret under Rustad-stafetten 2019 så ingen trenger egne brikker.

Etter vedtak i Oslo Skikrets vil Rustad IL sende ut en samlet faktura med liste over påmeldte lag til hver av klubbene i Oslo etter rennet. Klubber utenfor Oslo kan også benytte seg av denne ordningen, hvis de angir en ansvarlig person med adresse og telefonnummer ved påmeldingen.

Startlisens: Alle løpere f.o.m den dato de fyller 13 år  ha startlisens. Løpere som trenger startlisens har selv ansvaret for at dette er i orden. Engangslisens kan kjøpes av arrangør renndagen.

TD:

Stakefrie soner
KM følger Skiforbundets regler om stakefrie soner i klassisk. Det vil under rennet bli soner i hver runde hvor kun diagonalteknikk med diagonalbevegelser med armer og bein er tillatt. Regelbrudd vil bli sanksjonert av juryen.

Tøffest uten flour!
Rustad IL kjører en tydelig profil – vi er tøffest uten flour. Vi støtter kampanjen og oppfordrer alle deltakere til å benytte flourfrie produkter under arrangementet.

Bli med og lag Norges største stafett.

LØPERE, LEDERE OG ANDRE ØNSKES VEL MØTT!

Forespørsel vedrørende rennet kan rettes til:
Barbro T. Dahlen Tlf. 41 69 20 50
Email: 
langrenn@rustad-idrettslag.no

Med hilsen
Langrennsgruppa i Rustad IL.