Retningslinjer

Rustad IL – Langrenn’s retningslinjer sesongen 2022/2023

Langrennsgruppa er en del av Rustad Idrettslag.
Retningslinjer for langrennsgruppa er da også underlagt Rustad Idrettslags sine lover.

Langrennsgruppas klubbhåndbok
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om gruppa og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i gruppa.
Klubbhåndboka ligger ute på vår hjemmeside.

Beredskapsplan / HMS
Langrennsgruppa har en egne beredskapsplan som gjelder for fellestreninger, samlinger og klubbens arrangementer. Trenere, oppmenn, reiseledere og funksjonærer på de ulike arrangementene må gjøre seg kjent med beredskapsplanene som ligger ute på vår hjemmeside.

Langrennsgruppas antidopingarbeid
Langrennsgruppa og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben vil ved behov bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping. Rustad IL langrennsgruppa er registrert som «Rent idrettslag»

Les mer Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge og i vår klubbhåndbok.

Retningslinjer for sesongen 2023/2024: