Hovedsamling på Skeikampen

Hovedsamling på Skeikampen
27. – 29. november 2020

Siste nytt om årets hovedsamling

I forbindelse med nye smittevernregler mandag 26. oktober er det i år ikke mulig å gjennomføre årets hovedsamling på Skeikampen 28-30 november 2020.

Vi i styret ser oss derfor nødt til å avlyse årets hovedsamling.
Vi beklager dette, men ting endrer seg fort i disse tider.

Alle innbetalinger vil bli refundert (minus et gebyr) i nær framtid. Dette er en tidkrevende jobb som må gjøres manuelt til en og en person/familie hvor vi også må innhente kontonummer til alle. Ber om forståelse for at dette vil ta litt tid da vi er en frivillig organisasjon og vi må utføre dette på fritiden. Styret jobber for øvrig med å lage et alternativt opplegg denne helgen for de ulike gruppene. Nærmere informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.

********************


Årets hovedsamling vil som alle arrangementer i disse dager bli gjennomført etter helsemyndighetenes retningslinjer. Vi har pr. i dag lov å ha arrangementer med opptil 200 deltakere, men dette kan endre seg i løpet av høsten. Vi følger nøye med på utviklingen.

Etter dagens retningslinjer vil årets hovedsamling derfor foregå som to arrangementer.

Vi kommer til å dele inn i en gruppe på 200 og en gruppe på 100 personer så det vil bli noen færre plasser enn tidligere.

Begge «grupper» skal bo på Skeikampen, men bo litt fra hverandre, dvs at gruppen på 200 bor inne på hotellet og gruppen på 100 personer bor i hyttene rett ovenfor hotellet. Det blir bespisning for alle på hotellet, maks 100 om gangen, men det skal gå fint da vi har to store lokaler hvor vi kan spise helt uavhengige av hverandre og med 1 meters avstand. Vi er jo vant til i Rustad å spise «på skift», men denne gangen må vi også holde god avstand!

Styret kommer til å se an påmeldingene før vi bestemmer oss for hvordan vi skal dele opp gruppene med hensyn på alder og grupperinger for overnatting og bespisning, men tanken er at de yngste med familier bor på hotellet (som de pleier) og de eldre bor i hytter rett ovenfor hotellet.

Dette er jo også en familiesamling så de aller fleste skal jo bo sammen med sin familie og kjøre med sin egen familie. I en del tilfeller så vil det allikevel være åpent for at de som omgås jevnlig kan bo og kjøre sammen.

Under årets samling vil det ikke bli avholdt informasjonsmøter eller underholdning inne. Men, vi kan love at vi skal få det kjempegøy ute!

Vi er trygge på at vi skal klare å gjennomføre en hovedsamling innenfor dagens smittevernregler, noe selvsagt alle må være med å bidra til.

Det vil bli tilrettelagt aktiviteter og treninger av trenerne for den enkelte gruppe på lørdag (2 økter) og søndag (1 økt). Det vil av arrangementskomiteen også bli tilrettelagt aktiviteter og underholdning ute lørdag kveld for de yngre gruppene.

Skulle det bli slik at Norge stenger ned igjen så vil alle få tilbake påmeldingsavgiften minus gebyret for tilbakebetaling, (ca. kr. 50,- pr. pers). Blir man syk, sitter i karantene eller må avvente svar fra test og av den grunn må være hjemme, så må man kunne dokumentere dette ved attest for testing, karanteneordre fra bydelsoverlege eller ved vanlig legeattest. Har man dokumentasjon så vil man få refundert innbetalt beløp minus gebyret på ca. kr. 50,- pr. person.

Og husk, er du syk så skal du holde deg hjemme uansett om det er Korona eller ikke!

Overnatting: Thon Hotell Skeikampen / hytter

Mat:                Fullpensjon – frokost, lunsj og middag
Reisetid:        Ca. 3 timer
Hjemreise:    Søndag ca. kl. 15.00
Priser:            0-2 år: 50,-
                        3-11 år: Kr. 1 000,-
                        12 år og eldre: Kr. 1 900,-

Påmelding: Påmelding og betaling gjøres gjennom påmeldingslinken:

https://www.deltager.no/skeikampen2020

Påmeldingsfrist er 15. oktober
Bindende så sant ikke Norge stenger ned eller man er syk, se retningslinjer i egen meny

Har du spørsmål i forbindelse med samlingen kan disse rettes til:

Barbro Tomter Dahlen, tlf. 41 69 20 50, e-mail: langrenn@rustad-idrettslag.no

Når samlingen nærmer seg vil det bli gitt ut mer informasjon via mail til alle påmeldte.

Meld deg på til en trygg og opplevelsesrik hovedsamling!