Skilek på fellestreninger

Vinteren 2015 startet langrennsgruppa opp med organisering av skilek for de yngre gruppene.

Vi var så heldige å få inn seks dyktig og erfaren skilekinstruktører som gjennom vinteren gjennomførte skilek hver mandag med unntak av de mandager det var andre arrangementer på Skullerud Idrettsanlegg. Dette var et svært populært tiltak og gruppa ser stor nytteverdi av dette arbeidet.

Tilbudet vil også i framtiden bli opprettholdt og vil i hovedsak være for gruppas fire yngste grupper.

Fast skilekdag er mandag fra kl. 18.00-19.30. Våre faste skilekinstruktører vil sette opp anlegget før treningen starter opp. De vil også være tilstede under hele treningen for å hjelpe til med å vise barna ulike teknikker, øvelser mm.

Det vil være variasjon i opplegget hvor vi noen ganger kjører skilek for hele gruppa, noen ganger med deler av gruppa og noen ganger er det frivillig for barna å være i skilekanlegget.

Det vil også være tilbud til nye medlemmer som ønsker / trenger å øve på spesielle ting å benytte anlegget når resten av gruppa kanskje holder på med andre øvelser på ski.

Før vinteren settes inn for alvor lages en liten plan over hvilke grupper som ønsker å benytte anlegget.

Vi håper på masse snø og stor aktivitet i skilekområde til vinteren!