Sportslig plan

Sportslig plan for langrennsgruppa i Rustad IL
Topp og bredde hånd i hånd – sammen blir vi bedre


Innledning

Det er en glede for Sportslig utvalg å presentere første utgave av Sportslig plan for Rustad Langrenn. Planen baserer seg på hovedprinsipper fra Utviklingstrappa i langrenn som er utarbeidet på initiativ fra Olympiatoppen og Norges Skiforbund, samt Skiforbundets Utviklingsmodell som ble utgitt i Skipolitisk dokument høsten 2016.

I tillegg til å følge Utviklingstrappa og Utviklingsmodellen, er også egne erfaringer i Rustad Langrenn lagt til grunn når treningsprinsipper og opplegg er beskrevet nedenfor.

Målet med Sportslig plan er å sørge for kvalitet og kontinuitet i treningsarbeidet for de respektive aldersgruppene, slik at treningsnivå og innehold blir likt for samme aldersgruppe fra år til år uavhengig av hvem som er trener. Det er svært viktig å ta den tida som trengs for å «gå alle trinnene» og ikke forsere utviklingen. Det er ment som en veiledning for trenere slik at alle jobber etter samme «grønne tråd» og kjenner til aktuelle mål, aktiviteter og fokusområder pr alderstrinn. En slik plan vil bidra til trygghet for trener, og forhåpentligvis bidra til nødvendig forståelse og tålmodighet blant ambisiøse utøvere og foreldre.

Sportslig plan vil selvsagt bli evaluert og utviklet videre basert på praktisk erfaring og tilbakemeldinger fra utøvere, trenere og andre ressurspersoner.

Sportlig plan ligger vedlagt..