Gruppe 12 år (2010)

Kontaktperson for aktivitetslederne:
Harald Amundsen, tlf: 95 28 92 20

 
Informasjon om treningen:

Om sommeren/høsten er treningen variert med mye lek og stafetter. Fra høstferien og frem til jul har treningsgruppa innetrening. Så snart det kommer snø vil treningene foregå ute på Skullerudstua. Treningsgruppa har skilek så lenge det er skiføre (frem til påske).

Målet er å la barna ha det gøy på ski og gjennom dette lære grunnleggende skiferdigheter.

Dette øves inn med lek, stafetter og moro på ski. Vi vil også fokusere på det sosiale, slik at barna skal bli kjent med hverandre og få en god opplevelse av trening og fysisk aktivitet.

 
Treningstider:

Mandager kl. 18.00 – 19.30 – Utetrening fra Skullerud Idrettsanlegg.
Onsdager kl. 18.00 – 19.30 – Utetrening fra Skullerud Idrettsanlegg.

Aktivitetsledere:
Harald Amundsen, tlf: 95 28 92 20
Eskil Kolshus, tlf. 47 95 93 04

Hjelpetrener: 
Catrine Brock Hauge
Lars Ballangrud
Magnus Straight
Håvard Vinsrygh
Marius Gihle

Oppmann:
Silje Syversen,  tlf: 92 04 03 15