Gruppe 13 år (2011)

Kontaktperson for aktivitetslederne:
Håkon Kildal, tlf: 94 19 22 80

Informasjon om treningen:
Om sommeren/høsten er treningen variert med mye lek og stafetter. Så snart det kommer snø vil treningene foregå ute på ski. Treningsgruppa har skilek så lenge det er skiføre (frem til påske).

Målet er å la barna ha det gøy på ski og gjennom dette lære grunnleggende skiferdigheter.

Dette øves inn med lek, stafetter og moro på ski. Vi vil også fokusere på det sosiale, slik at barna skal bli kjent med hverandre og få en god opplevelse av trening og fysisk aktivitet.

Treningstider:
Mandager kl. 18.00-19.00 – Utetrening fra Skullerud Idrettsanlegg.
Onsdager kl. 18.00-19.00 – Utetrening på Skullerud Idrettsanlegg. 

Aktivitetsledere: 
Håkon Kilda
l, tlf: 94 19 22 80

Hjelpetrenere:
Thomas Liebe
Åsmund Verpe Moli
Jon Flydal
Marianne Hektonen
Trond Åge Osvoll

Oppmann:
Gunhild Birkemoe, tlf: 90 91 12 40