Gruppe Junior

Kontaktperson trenerteam junior:
Hogne Solvoll, tlf: 47 90 00 88

På junior- og seniornivå er det mer individuell oppfølging, men fortsatt er fellestreningene kjernen i treningsopplegget. Med godt oppmøte og kyndig veiledning skapes det et godt treningsmiljø som gir trivsel og sportslig framgang. Det trenes variert, med ulike aktiviteter og treningsformer, og Østmarka med omegn er fremdeles den sentrale treningsarenaen. Det trenes også mer spesifikk styrketrening.

I tillegg til fellestreningene har junior- / seniorgruppa samlinger spredt utover hele året, både innenlands og utenlands. Mange av juniorene er også med i Team Kollen, som er Oslo skikrets sin juniorsatsing. Her er det også samlinger spredt ut over året.

Konkurransetilbudet er variert, alt fra kretsrenn, Norges-cup / NM og turrenn.

Gruppa har fellestreninger mange av ukens dager gjennom hele året. For nærmere informasjon, kontakt hovedtrener eller oppmann.

Fellestreninger:
Mandager, tirsdager, torsdager, lørdager
Treningsdager og oppmøtested kan variere noe, ta kontakt for nærmere informasjon.

Trenere:
Hogne Solvolltlf: 47 90 00 88
Morten Tomtertlf: 94 83 01 75
Rolf Hustvedt, tlf: 47 23 21 66

Assistent trenere junior/senior:
Pål Andre Lundtlf: 91 32 14 98 (teknikktrener)
Anders Dahlentlf: 91 16 20 89 

Oppmann:
Tone C. Meldalen, tlf: 99 57 64 09
Therese Marvik Dahl, tlf: 97 78 72 62