Klubbrenn

Se info på forsiden for klubbrennene når tiden for hvert enkelt renn nærmer seg.
Kun generell informasjon om klubbrenn på denne siden.

Langrennsgruppas klubbrenn 2024

For 15. året på rad arrangeres klubbrenn for alle langrennsgruppas medlemmer.

Klubbrennene består av to klassisk- og to friteknikk renn.

Vi legger opp til en trivelig kveld hvor små og store skal kunne leke og konkurrere på sitt nivå og målet med skirennene er at alle skal konkurrere med seg selv og se at «øvelse og trening gjør oss bedre».

Hvis du trenger hjelp til å smøre skiene skal vi prøve å hjelpe til så godt vi kan. Men, husk, du må ta med litt skismøring selv og husk også at vi ikke har kapasitet til å smøre 300 par ski, så dere foreldre må også trå til og hjelpe til her.

Hvis du ikke ønsker å delta i klubbrennene håper vi at du tar turen ned for å heie og se hvordan det er, så kanskje du får lyst til å delta neste gang.


Påmelding:

Født 2017 – 2008:
Alle medlemmer som er innmeldt i klubben innen 3 dager før rennet vil automatisk bli påmeldt til klubbrennene. Påmeldingen gjelder for alle skirennene uansett om du kun stiller opp i et klubbrenn.

Hvis du av en eller annen grunn ikke står på startlisten er det mulig å melde seg på ved start, dog senest 30 min. før første start (senest kl. 18.00)

Søskenklasse (2018-2022) / Junior / senior / damer og herrer veteran:
Alle deltakere i disse klassene som ønsker å delta på første klubbrenn, anmodes om å forhåndspåmelde seg innen 3. dager før rennet til: langrenn@rustad-idrettslag.no.

Påmeldingen gjelder for alle skirennene uansett om du kun stiller opp på første klubbrenn.

Hvis du ønsker å starte i klubbrenn nr. 2, 3 eller 4 kan påmeldingen gjøres ved start, dog senest 30 min. før første start i de eldre klasser (senest kl. 18.30)


Oppmøte og startnummerutdeling:

Startnummer
Vi bruker startnummervester i tøy som vi har fått fra OBOS. Inne i startnumrene er det to brikker. Dvs at ingen må brette startnummeret slik at det blir brudd på brikkene. Det beste er derfor å ta på startnummeret når du får det utlevert.

Alle startnummer skal leveres etter målgang. Hvis du ikke fullfører, husk å gå til målområdet for å levere startnummeret ditt.

Disse startnumrene skal brukes mange ganger i løpet av vinteren og i mange år framover, så det er viktig at vi får tilbake alle startnumrene slik at vi har en komplett serie.

Startnumrene hentes ved start av oppmann / trener 15 minutter før start i den enkelte klasse. De startnummer som ikke benyttes leveres tilbake ved start. HUSK at du ikke må ta med papirstartnummer fra tidligere løp, dette vil forstyrre tidtakingen.

Gruppeskilt – oppmøtepunkt for gruppene 2017-2008
Det vil bli satt ut gruppeskilt for alle treningsgrupper fom 2017 – 2008.
Alle må møte ved skiltet senest 15. minutter før klassen starter.
Alle vil her få utlevert sitt startnummer.

Oppmøtepunkt søskenklassen, junior, senior og veteran
Her vil alle få startnummeret sitt utlevert ved start 10 minutter før start i klassen.

Premiering

  • Premieutdeling etter siste klubbrenn.
  • For å få premie må man ha deltatt på minimum:
  • 0-10 år: Minst 1 klubbrenn.
  • 11-16 år: Minst 2 klubbrenn
  • Over 17 år: Ingen premiering

Startordning
  • Enkeltstart hvert 15 sekund i alle klasser.

Tidtaking

Alle startende i klubbrennene får tid.

  • 2-10 år – Ingen rekkefølge på resultatlistene.
  • 11 år og eldre – Alle får tid og rekkefølge på resultatlisten.

Resultatlister

Resultatlister vil bli satt opp på tavlen på startbua, følg også med på Live resultater.
Linken vil ligger på vår hjemmeside under nyheter, og kun ut kvelden etter arrangementet.
Det vil være resultatlister fra klasse 11 år og eldre som blir publisert fast på vår hjemmeside.
Dette på bakgrunn av Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.

Lykke til alle sammen !


Datoene for klubbrennene vinteren 2024 er nå satt til:

Mandag 15. januar – Klassisk
Mandag 12. februar – Friteknikk (med 1 spor i venstre kant)
Onsdag 6. mars – Klassisk
Onsdag 3. april – (timesløpet) – Friteknikk


Ca. starttider for klubbrennene 2024:
klasseca starttid for klassenrunderdistanse
2-6 år (2018-22)kl. 18.001 runde500 m
7 år (2017):Kl. 18.101 runde1 km
8 år (2016):Kl. 18.181 runde1 km
9 år (2015):Kl. 18.321 runde1,5 km
10 år (2014):Kl. 18.421 runde1,5 km
11 år (2013):Kl. 18.581 runde2 km
12 år (2012):Kl. 19.111 runde2 km
13 år (2011):Kl. 19.212 runder4 km
14 år (2010):Kl. 19.302 runder4 km
15-16 år jenter:
15-16 år gutter:
Kl. 19.402 runder
3 runder
4 km
6 km
Jenter junior/
Gutter junior
Kl. 19.502 runder
3 runder
4 km
6 km
Kvinner senior/
Menn senior
Kl. 19.562 runder
3 runder
4 km
6 km
Tur. damer/
Tur. Herrer
Kl. 19.582 runder
3 runder
4 km
6 km

Løypekart for klubbrennene: