Klubbrenn

Se info på forsiden for riktig informasjon om klubbrenn 2. mars
Kun generell informasjon om klubbrenn på denne siden.

Langrennsgruppas klubbrenn 2022

For 14. året på rad arrangeres klubbrenn for alle langrennsgruppas medlemmer.

Klubbrennene består av to klassisk- og to friteknikk renn.

Vi legger opp til en trivelig kveld hvor små og store skal kunne leke og konkurrere på sitt nivå og målet med skirennene er at alle skal konkurrere med seg selv og se at «øvelse og trening gjør oss bedre».

Hvis du trenger hjelp til å smøre skiene skal vi prøve å hjelpe til så godt vi kan. Men, husk, du må ta med litt skismøring selv og husk også at vi ikke har kapasitet til å smøre 300 par ski, så dere foreldre må også trå til og hjelpe til her.

Hvis du ikke ønsker å delta i klubbrennene håper vi at du tar turen ned for å heie og se hvordan det er, så kanskje du får lyst til å delta neste gang.


Påmelding:

Født 2015 – 2006:
Alle medlemmer som er innmeldt i klubben innen 20. desember vil automatisk bli påmeldt til klubbrennene. Påmeldingen gjelder for alle skirennene uansett om du kun stiller opp i et klubbrenn.

Har du meldt deg inn i gruppa etter at påmeldingsfristen har gått ut vil du automatisk bli påmeldt til klubbrennene så sant alle info i innmeldingsskjemaet er fylt ut. Påmeldingen sørger administrasjonen for. Hvis du av en eller annen grunn ikke står på startlisten er det mulig å melde seg på ved start, dog senest 30 min. før første start (senest kl. 18.00)

Junior / senior / damer og herrer veteran:
Alle, junior, senior, damer og herrer veteran som ønsker å delta på første klubbrenn anmodes om å forhåndspåmelde seg innen 7. januar til: langrenn@rustad-idrettslag.no

Påmeldingen gjelder for alle skirennene uansett om du kun stiller opp på første klubbrenn.

Hvis du ønsker å starte i klubbrenn nr. 2, 3 eller 4 kan påmeldingen gjøres ved start, dog senest 30 min. før første start i de eldre klasser (senest kl. 18.30)


Oppmøte og startnummerutdeling:

Alle bør møte senest kl. 17.30 på det første klubbrennet (gjelder ikke klasse 15 år og eldre). Se etter årsklasseskilt som er satt opp på ulike plasser mellom Skullerudstua og bua. Der vil dere motta startnummer av oppmann eller trener.

Hvis dere ikke kan delta på det første rennet, kan startnummeret hentes ved årsklasseskilt på neste renn fra kl. 17.30 – 18.00. Unntak er for de som melder seg på klubbrennet renndagen. De må hente startnummeret i bua.

Det er viktig at man behandler startnummeret pent da det er et brikkesystem inne i startnummeret som er med i prosessen rundt tidtakingen.

Nummeret SKAL brukes i alle klubbrenn og man kan ikke regne med å få nytt startnummer hvis man har glemt det igjen hjemme eller har mistet det. Ta vare på startnummeret ditt i hele 2022!… Vi ønsker også å bruke det på sommer arrangementer.


Premiering
  • Premieutdeling på sesongavslutningen i april.
  • For å få premie må man ha deltatt på minimum:
  • 0-10 år: Minst 1 klubbrenn.
  • 11-16 år: Minst 2 klubbrenn
  • Over 17 år: Ingen premiering

Startordning
  • 3-12 år: Enkeltstart hvert 15 sekund.
  • 13 år og eldre: Enkeltstart hvert 15 sekund.

Tidtaking

Alle startende i klubbrennene får tid.

  • 7-8 år – Ingen rekkefølge på resultatlistene
  • 9-10 år – Ingen rekkefølge på resultatlistene.
  • 11 år og eldre – Alle får tid og rekkefølge på resultatlisten.

Resultatlister

Resultatlister vil bli satt opp på tavlen på startbua, følg også med på Live resultater.
Linken vil ligger på vår hjemmeside under nyheter, og kun ut kvelden etter arrangementet.
Det vil være resultatlister fra klasse 11 år og eldre som blir publisert fast på vår hjemmeside.
Dette på bakgrunn av Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.

Lykke til alle sammen !


Datoene for klubbrennene vinteren 2022 er nå satt til:

Mandag 10. januar – Friteknikk (med 1 spor i venstre kant)
Onsdag 2. februar – Friteknikk (med 1 spor i venstre kant)
Onsdag 2. mars – Klassisk ?
Mandag 4. april – (timesløpet) – Friteknikk


Ca. starttider for klubbrennene 2022:
Disse tidene gjelder ikke klubbrenn 3 – 2. mars 2022 !
Se egen info om starttider for klubbrennet 2. mars! Klubbrenn 3 – onsdag 2. mars 2022

klasseca starttid for klassenrunderdistanse
3-6 år (2014-17)kl. 18.151 runde500 m
7 år (2013):Kl. 18.201 runde1 km
8 år (2012):Kl. 18.241 runde1 km
9 år (2011):Kl. 18.301 runde2 km
10 år (2010):Kl. 18.361 runde2 km
11 år (2009):Kl. 18.431 runde2 km
12 år (2008):Kl. 18.501 runde2 km
13 år (2007):Kl. 19.052 runder4 km
14 år (2006):Kl. 19.202 runder4 km
15-16 år jenter:
15-16 år gutter:
Kl. 19.202 runder
3 runder
4 km
6 km
Jenter junior/
Gutter junior
Kl. 19.352 runder
3 runder
4 km
6 km
Kvinner senior/
Menn senior
Kl. 19.352 runder
3 runder
4 km
6 km
Tur. Herrer/
Tur. damer
Kl. 19.352 runder4 km

Løypekart for klubbrennene finner du her når det foreligger…