Innmelding

Innmelding skjer via NIFs sine sider https://medlemskap.nif.no/

Direkte lenke til innmelding i Rustad Idrettslag er her: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/20961

Hvis du ikke har «Idrettens ID», oppretter du denne samtidig som du melder inn deg eller et familiemedlem.

Du kan administrere din konto, følge med på dine og dine barns aktiviteter og mye annet på https://www.minidrett.no/

Medlemskontingenten og treningskontingent
Medlemskontingenten i Rustad IL vedtas på årsmøte til Rustad IL.
Langrennsgruppa har to ulike typer medlemskap, aktive medlemmer og Langrennsgruppas venner (kun støttemedlemskap).

Aktive medlemmer: 
Betaler medlemskontingent til Rustad IL + treningskontingent.

Langrennsgruppas venner (kun støttemedlemskap):
Betaler medlemskontingent til Rustad IL + en liten støtteavgift for medlemskap i langrennsgruppa.         

 
For begge typer medlemskap betales både medlemskontingent til Rustad IL og treningsavgift / støtteavgift forskuddsvis for perioden oktober til oktober.
Faktura for medlemskontingenten vil bli ettersendt. 

Treningskontingenten inkl. lagskontingent for Rustad IL for sesongen 2023/2024 er som følger:

Grupper 7-9 år:
Grupper 10-12 år
Grupper 13-14 år:
Gruppe 15-16 år
Gruppe Junior/senior krutt
Gruppe Junior
Gruppe Senior
Grupper Dame/herre veteran:
Langrennsgruppas venner:
1100,-
1200,-
1300,-
1800,-
1800,-
2500,-
2500,-
1500,-
300,-


Alle nye medlemmer vil også få lagskontingent for Rustad IL for 2022 (kr. 100,-) i tillegg