Innmelding

Innmelding skjer via NIFs sine sider Min Idrett (https://minidrett.no/)
Bruk gjerne denne linken for innmelding: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/2096.

Ny bruker til Min Idrett: 
Gå inn som ny bruker og fyll inn skjema. Systemet vil kontrollere om du finnes fra før, og kan foreslå eksisterende profil. Velg en eksisterende om det finnes, eller lag en ny. Sjekk at all info er korrekt. Du vil nå ha en profil i Min Idrett. Se videre under «Innlogget i Min Idrett» for søknad om medlemskap.
 
Har brukernavn/passord til Min Idrett:

Logg deg inn med ditt brukernavn og passord

Ta godt var på brukernavn/passord, da dette blir din «Idrettens ID»
 
Innlogget i Min Idrett: 

Som innlogget går du på meny «Min side» og velg så Medlemskap».
Velg «bli medlem i et idrettslag» ikonet.
Søk opp Rustad Idrettslag eller Rustad – og velg så Ski og så Langrenn – dette er viktig, ellers havner dere bare under Hovedlaget…
Når alt er valgt riktig – «send søknad».

Medlemskontingenten og treningskontingent
Medlemskontingenten i Rustad IL vedtas på årsmøte til Rustad IL.
Langrennsgruppa har to ulike typer medlemskap, aktive medlemmer og Langrennsgruppas venner (kun støttemedlemskap).

Aktive medlemmer: 
Betaler medlemskontingent til Rustad IL + treningskontingent.

Langrennsgruppas venner (kun støttemedlemskap):
Betaler medlemskontingent til Rustad IL + en liten støtteavgift for medlemskap i langrennsgruppa.         

 
For begge typer medlemskap betales både medlemskontingent til Rustad IL og treningsavgift / støtteavgift forskuddsvis for perioden oktober til oktober.
Faktura for medlemskontingenten vil bli ettersendt. 

Treningskontingenten inkl. lagskontingent for Rustad IL for sesongen 2021/2022 er som følger:

Grupper 7-9 år:
Grupper 10-12 år
Grupper 13-14 år:
Gruppe 15-16 år
Gruppe Junior/senior krutt
Gruppe Junior
Gruppe Senior
Grupper Dame/herre veteran:
Langrennsgruppas venner:
1100,-
1200,-
1300,-
1800,-
1800,-
2500,-
2500,-
1500,-
300,-


Alle nye medlemmer vil også få lagskontingent for Rustad IL for 2022 (kr. 100,-) i tillegg