Anlegg

Langrennsgruppa har sin hovedbase på Rustad skistadion/Skullerud idrettsanlegg. Her disponerer gruppa bua som ligger på startjordet samt noe infrastruktur i bakken som fem snøkanoner og div. utstyr for rigging av stadion til arrangementer og løypemerking. Selve løypeanlegget for øvrig er kommunenes eiendom. Oslo kommune har inngått avtale med Langrennsgruppa om driftsansvaret av anlegget. Dette innebærer koordinering og tildeling av treningstider for brukerne av anlegget, og ulike aktørers bruk av anlegget til diverse arrangementer. Ajourført oversikt ligger på langrennsgruppas hjemmeside.

Langrennsgruppa gjør gjennom året en betydelig innsats i løypenettet gjennom dugnader og bidrag til vedlikehold og utvikling av løypenettet på Skullerud idrettsanlegg/Rustad skistadion.

Anlegget består i dag av en langrennsløype på ca. 4 km, hvorav ca. halvparten har belysning.

Langrennsgruppa bidrar til snøproduksjon i løypenettet gjennom eierskapet til en viftekanon og 16 lanser, samt dugnadsinnsats knyttet til vakthold som muliggjør døgnkontinuerlig drift i produksjonsfasen. Sammen med Skiforeningen og Oslo kommune ved Bymiljøetaten finansierer langrennsgruppa de direkte snøproduksjonskostnadene. Oslo kommune ved Bymiljøetaten står for utkjøringen av produsert snø og selve løypeprepareringen.

Videre utbygging

Målet for videre utbygging er fem km med kunstsnø, lys, bruer, nytt arenahus og garasje. Utbyggingen startet for alvor i 2016, og pågår fortsatt (avhengig av tilstrekkelige bevilgninger).