Anlegg

Langrennsgruppa har sin hovedbase på Rustad skistadion/Skullerud idrettsanlegg.

Anlegget består i dag av en langrennsløype på ca. 4,2 km med belysning og snøproduksjon, arenabygg og tidtakerbu.

Langrennsgruppa er eier av tidtakerbua som ligger på stadion, noe infrastruktur i bakken, deler av lysløypa og høytaleranlegg, samt 16 lansekanoner, en viftekanon og div. utstyr for rigging av stadion til arrangementer og løypemerking.

Selve løypeanlegget og arenabygget er Oslo kommunenes eiendom. Alt inventar i arenabygget eies for øvrig av Rustad IL. Oslo kommune har inngått driftsavtale med Rustad IL Langrennsgruppa på drift av anlegget. Dette innebærer koordinering og tildeling av treningstider for brukerne av anlegget, samt ulike aktørers bruk av anlegget til diverse arrangementer. Ajourført oversikt over bruk ligger på langrennsgruppas hjemmeside.

Langrennsgruppa gjør gjennom året en betydelig innsats i løypenettet og på arenabygget, gjennom dugnader som vedlikehold og utvikling av anlegget.

Langrennsgruppa bidrar til snøproduksjon i løypenettet gjennom eierskapet til en viftekanon og 16 lanser. Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Skiforeningen står for  snøproduksjonen i anlegget.  Oslo kommune ved Bymiljøetaten står for utkjøringen av produsert snø og selve løypeprepareringen.

Videre utbygging

Målet for videre utbygging er å få ferdig en fem km løype med kunstsnø, lys, toalettbygg og garasje for løypemaskiner og annet snøproduksjonsutstyr. Utbyggingen startet for alvor i 2016, og pågår fortsatt (avhengig av tilstrekkelige bevilgninger).