Om Langrennsgruppa

Rustad IL – Langrennsgruppas historie

Rustad IL ble stiftet 8. november 1967, og har i dag ca. 1300 medlemmer.
Allerede fra starten var det skigruppe i Rustad – alpint og langrenn sammen. I 1975 ble langrenn skilt ut som en egen gruppe.

Langrennsgruppa har «eget skianlegg», Rustad Skistadion som er en del av Skullerud Idrettsanlegg, med beliggenhet i Østmarka ved Skullerudstua.

Bevisst satsing på gode trenere/treningsopplegg ga etter hvert resultater. Rustads navn har blitt mer kjent og gruppa er i dag godt kjent innen langrennsmiljøet i Norge. Vi har pr. dato et medlemstall på ca. 700, hvorav ca. 550 er aktive utøvere. I tillegg har klubben en egen skilek hver vinter som samler over 300 barn.

Gruppa har årlig deltakere i Norgesmesterskap og andre større renn og dette har gitt klubben mange medaljer i Hovedlandsrenn, Junior-NM og Senior-NM. De siste årene har vi også hatt en landslagsløper i klubben, Anders Gløersen. Han har gitt klubben mange minnerike opplevelser med VM-gull i stafett for Norge i Falun, individuell VM-bronse, flere World-cup-seire og NM-gull. Også på langløp har klubben en stor profil med Kjetil Hagtvedt Dammen. Han er blant verdens fremste langløpere med resultater helt i toppen på bla Vasaloppet og Marcialonga.

Vi har et godt organisert apparat med stor dugnadsånd. Er en sammensveiset gjeng og legger stor vekt på kameratskap, – og godt miljø. På arrangementssiden har vi i mange år arrangert Rustad-stafetten, en av Norges største stafetter. Barneskilek, Barnas Skidag i Østmarka og Rustad-sprinten har også blitt arrangementer med tradisjon i klubben vår. I 2014 overtok vi også Oslos eldste turrrenn, Østmarkrunden, fra Nordstrand IF.

Vi er en av de ledende langrennsklubbene i Oslo og på landsbasis, med god profilering, og arbeider etter målsetting om å bli enda bedre.

Topp og bredde – Hånd i Hånd – Sammen blir vi gode!


Verdier

Langrennsgruppa drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Langrennsgruppa baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

 • Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har langrennsgruppa tydeliggjort hva som skal prege gruppa. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Rustad IL, langrennsgruppas sine verdier:

 • Alle er velkommen og blir sett, og det skal være noe å lære for alle
 • Vi utvikler helhetlige og selvstendige langrennsløpere
 • Vi respekterer treningsfelleskapet og deler erfaringer og kunnskap med andre i gruppa
 • Vi smiler, gir positive tilbakemeldinger og har respekt for andre
 • Vi er forbedringsorientert og har en felles langsiktig og kunnskapsbasert treningsprofil (Treningstrappa)
 • Vi respekterer reglene
 • Vi viser hensyn og er høflige overfor hverandre

Verdiene skal hjelpe oss til

 • Å skape et godt miljø, der vi tar godt vare på hverandre og gleder oss til trening og konkurranse
 • Å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • Å være en gruppe som er kjent for godt samarbeid, sin dugnadsånd og gode oppførsel
 • Å være en bidragsyter til nærmiljøet
 • Å få frem vår identitet, hva gjør oss til den vi er og hvorfor man kan stole på oss

Langrennsgruppa sin visjon og motto

Utvikle et godt sosialt og sportslig miljø med hovedvekt på langrennsaktiviteter som omfatter bredde og topp. Vi skal legge til rette forsamt spre kunnskap om skiidrett i Rustads nærområde. Langrennsgruppa ønsker å beholde flest mulig barn, ungdom og voksne lengst mulig!

Motto: ”Topp og bredde hånd i hånd – sammen blir vi gode”