Skirennlister

Påmelding

Oppmannen distrubuerer skirennlistene og ordinær påmelding skal skje gjennom oppmannen. Ved påmelding i rett tid dekker klubben startkontingenten fullt ut. Tidsfrist for ordinær påmelding er fastsatt av styret i langrennsgruppa og er 10 dager før skirenndagen. Lisens må være betalt før påmelding. Hvis man ikke starter/bryter, uansett grunn, konkurransen man er påmeldt i, belastes man etter endt sesong med hele startkontingenten.

Det er ingen dekning av startkontingent for etteranmeldelse, uansett grunn. (Det kan imidlertid gis dispensasjon hvis det er spesielle forhold som avlysning pga snømangel og dermed flytting av renn).

Av-/ påmelding skal varsles innen 10 dager før skirennet til oppmannen. For mer detaljer, se «Retningslinjer» for gjeldende sesong.

Brikker

For løpere yngre enn klasse 11 år er det ikke behov for egen tidtagerbrikke.
Alle langrennsgruppas medlemmer fom klasse 11 år anmodes om å kjøpe sin egen tidtakerbrikke til bruk i skirenn. Dette gjelder ikke for de som kun går klubbrenn som arrangeres på Skullerud.

Det vil også være mulig å leie brikke når du skal gå skirenn, men dette er en utgift hvert enkelt medlem selv må dekke når de kommer på skirennet.

Dersom du ønsker å kjøpe brikke, kan den bestilles hos Emit webshop. Pris kr 725,- (pr. august 2018). Se førøvrig mer info om tidtakerbrikke på Skiforbundets kjemmeside: www.skiforbundet.no

Diverse

Oppmann vil normalt ha nærmere opplysninger om starttider (klassevis) tre dager før renndagen.
Se også linker på vår hjemmeside til rennarrangøren for nærmere informasjon eller gå direkte inn på Skiforbundets terminliste:

http://www.skiforbundet.no/langrenn/terminliste

Det er løperens og foreldrenes ansvar å sjekke starttider o.l. Ta gjerne kontakt med din oppmann hvis det er noe du lurer på

Møller BIL Cup for 15-16 år i Oslo, Østfold og Akershus skikrets. Se egen invitasjon med flere opplysninger.

Superski-Cup for 13-14 år. Følg med på Oslo Skikrets hjemmeside for mer info. Merk egen påmeldingsfrist for hele cupen, og at påmelding til cupen også går via oppmann, og at evt. selve cupavgiften må dekkes av den enkelte.

..

Skirennlister for sesongen 2021/2022 (oppdatert 4. desember 2021):

Skirennliste Senior og Turrenn gruppen er under arbeid..