Skirennlister

Hei!

Vi håper at dere alle tar del i arrangementene som er nevnt over, men vi presiserer at det er frivillig å gå skirenn. Vi ønsker også å presisere at her er det viktigst å delta. Skirenn er ikke så alvorlig som mange tror. Vi går skirennet, men både før og etterpå har vi det gøy. Du blir kjent også med mange nye klubbvenner og venninner. For når vi er på skirenn har vi litt bedre tid til sosialt samvær.

Skirennlister for sesongen 2023/2024 (oppdatert 14. desember 2023):

Diverse

Det er løperens og foreldrenes ansvar å sjekke starttider o.l. Startlistene er vanligvis klare 3 dager før rennet. Man kan sjekke starttidene og om ens egen utøver er påmeldt.  For å finne ut når en utøver/gruppe starter, kan man gå inn på terminlisten (eller arrangørklubbens hjemmeside), og sjekk opp det aktuelle rennet. Begge steder finner du normalt oversikten over påmeldte fordelt på klasser, samt info om når man skal starte. Linken for terminlisten er http://www.skiforbundet.no/langrenn/terminliste-langrenn/

Ta gjerne kontakt med din oppmann hvis det er noe du lurer på

Kryss av for de renn du ønsker å gå innen 15. Desember 2023.

Når du kommer på skirennet, møtes vi ved Rustad-flagget om det er satt opp. Alternativt møtes vi nær start der man ser at mange andre fra Rustad er tilstede. Startnummer hentes samlet av en utpekt person i Rustad IL. Startnumrene blir deretter plassert ved flagget. Er ikke flagget der, blir startnumrene plassert der de fleste fra Rustad synes å ha plassert seg. Oppmøte ved Rustad-flagg ca. en time før din starttid er lurt, spesielt hvis det er klassisk renn og man må smøre ski.

Klubben har normalt noen som kan bidra med evt. smøretips og/ eller smørehjelp. Dessuten er det solid tradisjon for at de som er i tvil spør hvem det måtte være av tilstedeværende Rustad personer, og da får man vanligvis hyggelig og god hjelp. Noen av renn arrangørene legger ut tips om smøring.  Rustad IL langrenn har også facebook sider der det legges ut smøringstips.

Påmelding og dekning av skirenn for aktive medlemmer:

Forhåndspåmelding til skirenn:

Ordinær påmelding skal, for de yngste opp til og med 16 år, skje gjennom oppmann. Ved påmelding i rett tid dekker klubben startkontingenten fullt ut. Tidsfrist for ordinær påmelding er fastsatt av styret i langrennsgruppa og er 10 dager før skirenndagen, eventuelt noe få dager tidligere om det er besluttet av oppmannen. Oppmennene kan også be om ekstra tidlig påmelding til renn vi vet kanskje blir fulltegnet før påmeldingsfristen.

Hvis man ikke starter/bryter, uansett grunn, konkurransen man er påmeldt i, belastes man etter endt sesong med hele startkontingenten. Pris på startkontingenten er for sesongen NSFs gjeldende satser for de ulike årsklasser.

Av-/ påmelding skal varsles innen 10 dager før skirennet til oppmannen.

Alle blir automatisk påmeldt til alle klubbrenn, men ikke klubbmesterskapet.

Etteranmeldelse til skirenn:

Det er ingen dekning av startkontingent for etteranmeldelse, uansett grunn. (Det kan imidlertid gis dispensasjon hvis det er spesielle forhold som avlysning pga snømangel og dermed flytting av renn).

Etteranmeldelse bør unngås da det medfører mye ekstra jobb for arrangøren, våre oppmenn og ikke minst for den aktive selv. Så prøv å unngå dette. Dyrt blir det også!

Pris på startkontingent + etteranmeldingsavgift er for sesongen NSFs gjeldende satser for de ulike årsklasser. Av-/ påmelding skal varsles innen 10 dager før skirennet til oppmannen.

Tidtakerbrikke for skirenn

Alle under 11 år får låne tidtakerbrikke av arrangør på alle skirenn. Denne utgiften må dekkes av hver enkelt utøver. Faktura sendes ut etter endt sesong. Det kan også være enkelte arrangører som praktiserer betaling av brikke direkte til arrangør ved oppmøte på rennkontor.

Kjøp av brikke: Dersom du ønsker å kjøpe brikke (gjelder også de under 11 år), kan den bestilles hos Emit webshop. Se førøvrig mer info om tidtakerbrikke på Skiforbundets kjemmeside: www.skiforbundet.no

..