Gruppe 10 år (2012)

Kontaktperson for aktivitetslederne:
Jannicke Helland, tlf: 99 58 61 00

Informasjon om treningen:
Om sommeren/høsten er treningen variert med mye lek og stafetter. Fra høstferien og frem til jul har treningsgruppa innetrening. Så snart det kommer snø vil treningene foregå ute på Skullerudstua. Treningsgruppa har skilek så lenge det er skiføre (frem til påske).

Målet er å la barna ha det gøy på ski og gjennom dette lære grunnleggende skiferdigheter.

Dette øves inn med lek, stafetter og moro på ski. Vi vil også fokusere på det sosiale, slik at barna skal bli kjent med hverandre og få en god opplevelse av trening og fysisk aktivitet.

 
Treningstider:

Mandager kl. 18.00-19.00 – Utetrening fra Skullerud Idrettsanlegg.

Aktivitetsledere:
Jannicke Helland, tlf: 99 58 61 00
Oda Charlotte Tretli, tlf: 47 16 87 78
Mirijam Jorryd, tlf: 91 84 64 32
Kjell Erik Thune-Larsen, tlf: 47 88 95 00

Hjelpetrenere:
Atle Dale Moen
Martin Høglund Skyberg
Fredrik Magnus Ramm
Kai Atle Haakonsen

Oppmann:
Kjell Erik Thune-Larsen
, tlf: 47 88 95 00