Medlemsmøte i Langrennsgruppa 2020

Medlemsmøte i Langrennsgruppa 2020 avholdes onsdag 29. April 2020 KL. 19.00.

På grunn av Koronasituasjonen og begrensningen i møtevirksomhet så kommer medlemsmøtet til å bli gjennomført på skype eller i Teams. Det vil kun være styret i langrennsgruppa som deltar på møtet.

Oslo idrettskrets har gitt tillatelse til å avholde medlemsmøter på denne måten i 2020 grunnet den spesielle situasjonen og at møtene må gjennomføres før idrettslagets årsmøte.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å komme med kommentarer til årsmeldingen og regnskap/budsjett om evt. feil / mangler / spørsmål i forkant av møtet. I tillegg ønsker vi evt. inspill / forslag om andre ting som gjelder langrennsgruppa. Styret vil behandle innspill / forslag på medlemsmøtet eller på et styremøte i etterkant. Alt vil bli protokollført og meddelt skriftlig til de som evt. har innspill / forslag til medlemsmøtet.

Kommentarer / innspill og forslag sendes til: langrenn@rustad-idrettslag.no
FRIST for innsendelse er søndag 26. april kl. 18.00.

DAGSORDEN:

  • 1. Valg av møteleder og referent
  • 2. Behandle gruppas årsberetning
  • 3. Behandle regnskap
  • 4. Fastsette budsjett
  • 5. Fastsette treningsavgiften
  • 6. Innspill til årsplan for gruppas aktiviteter til hovedstyre
  • 7. Forslag på styret / komiteer – valg på årsmøte til Rustad IL 3. Juni kl. 19.00.
  • 8. Eventuelt

Sakspapirer gjøres kjent for lagets medlemmer senest en uke før medlemsmøtet.

Oslo 17. april
Styret i Rustad I.L. Langrennsgruppa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *