Medlemsmøte i langrennsgruppa

Medlemsmøte i langrennsgruppa 2023 avholdes i arenabygget på Skullerud idrettsanlegg tirsdag 28. februar 2023 KL. 18.00-20.00

DAGSORDEN:

  • Valg av møteleder og referent
  • Behandle gruppas årsberetning
  • Behandle regnskap
  • Fastsette budsjett
  • Fastsette treningsavgiften
  • Innspill til årsplan for gruppas aktiviteter til hovedstyret
  • Strategiplan (ny)  for langrennsgruppa
  • Forslag på styret / komiteer – valg på årsmøte til Rustad IL 9. mars 2023
  • Eventuelt

Sakspapirer gjøres kjent for lagets medlemmer en uke før medlemsmøtet

Bevertning !

VEL MØTT !    

Oslo 20. februar 2023
Styret i Rustad I.L. Langrennsgruppa