Oslo Idrettskrets

Det har vært mange spørsmål om hvordan utendørs idrettsanlegg kan brukes til egenorganisert aktivitet.

Anleggseier kan sette regler for eget anlegg og for kommunale utendørs anlegg gjelder følgende: – Du kan bruke anleggene på egenhånd sammen med din husstand/kohort eller nærkontakt, så lenge du overholder 2 meter avstand til andre husstander/kohorter.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler på anlegget. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget vil stengt.