Koronaregler fra 15. januar

Av Oslo Idrettskrets • 14. jan 2022

Fra og med lørdag 15. januar gjelder nye nasjonale smittevernregler, med vesentlige lettelser for idretten.

– Det er gledelig at det meste av hverdagsidretten igjen kan drive nesten som normalt, men vi må fremdeles ta hensyn til at vi er i en pandemi og opptre forsvarlig, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.
– Det nye regelverket gir stort handlingsrom for barne- og ungdomsidretten, men vi må bruke sunn fornuft og unngå flere nærkontakter enn nødvendig for å gjennomføre aktivitet.

Det viktigste er fortsatt:

 • Hold deg hjemme om du er syk.
 • Vask henda ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Generelle råd

 • Hold 1 meters avstand og bruk munnbind innendørs.
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening om du kan.

Barne- og ungdomsidrett (under 20 år)

 • Utendørs kan barn og unge trene og konkurrere normalt, uten antallsbegrensning og uten krav til avstand.
 • Innendørs anbefales det at gruppestørrelse begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Dersom gruppen tilhører samme skoleklasse kan man være litt romsligere med antallet enn om det er utøvere fra ulike steder. Aktiviteten kan foregå uten krav til avstand.
 • Barn og unge kan gjennomføre kamper og konkurranser, uten krav til avstand og antallsbegrensning for utøvere, trenere, lagledere og nødvendig støttepersonell.
 • Det anbefales imidlertid at individuelle idretter begrenser størrelsen på konkurransene, og at lagidretter fortsatt venter med turneringer, større stevner og cuper.
 • Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Breddeidrett for voksne over 20 år

 • Utendørs kan voksne trene og konkurrere normalt, uten antallsbegrensning og uten krav til avstand der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.
 • Innendørs kan voksne trene og konkurrere i gruppestørrelse på maks. 20 personer, og skal overholde avstandskrav i både trening og konkurranse:
  • For lavintensitetsaktivitet anbefales minimum 1 meters avstand
  • For høyintensitetsaktivitet anbefales minimum 2 meters avstand
 • Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Arrangement

Følgende antall publikummere er tillatt på arrangementer:

 • 30 uten faste tilviste sitteplasser innendørs
 • 200 med faste tilviste plasser innendørs
 • 200 uten faste tilviste plasser utendørs
 • 600 med faste tilviste plasser på utendørs

Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Grupper med deltakere på arrangement kan byttes ut underveis i arrangementet så lenge gruppene holdes adskilt. Utskifting av personer bør skje slik at de nye personene som kommer inn ikke har noe kontakt med personene som forlater arrangementet. Det betyr at kan gjennomføres flere arrangementer i løpet av en dag. Som tidligere regnes ikke arrangører med som deltakere på et arrangement

For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 30 personer fysisk til stede samtidig. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med reglene for arrangementer i covid-19-forskriften. Arrangør skal legge til rette for avstand og følge godt smittevern.

Du som arrangør har to vesentlige plikter

 • Du skal ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Du skal ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Toppidrett

De nasjonale anbefalingene sier nå at toppidrett kan gjennomføres som normalt både under trening og konkurranser. Det er da lagt til grunn at definisjonen av toppidrett kan utvides noe i forhold til den avgrensingen som ble gjort 14. desember 2021.

Kontakt ditt særforbund ved spørsmål om toppidrett.

Dette er gjeldende fra og med lørdag 15.januar 2022 og foreløpig i 4 uker, eller inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.