Trening og julekos mandag 14. desember 2020

Alt er nå klart for trening 14. desember med innlagt julekos for alle grupper f.o.m 2014- gruppa t.o.m junior.

Trening kjøres som vanlig med oppmøte på de vanlige plassene kl. 18.00 på Skullerud Idrettsanlegg hvis ikke annet er avtalt med trenerne.

Noen av de yngste gruppene vil få enten litt kortere trening eller de må trene litt etter julekosen, det er opptil trenerne i de ulike gruppe å bestemme.

Det er viktig at alle grupper møter presis på oppsatt klokkeslett av julekosen da vi har nye grupper hvert 10. minutt. De grupper som er mer enn 20 stk i treningsgruppa må deles i to ulike kohorter som avmerkes på oppmøtelisten. De 2 kohortene kommer med 1 minutts mellomrom.

Velkommen til en hyggelig, men litt spesiell julekos i år. HUSK å holde avstand!

GruppeOppmøte ved bua
Treningsgruppe 2014kl. 18.30
Treningsgruppe 2013
Husk at dere også skal være med på skiltavdukning kl. 18.05.
kl. 18.40
Treningsgruppe 2012kl. 18.50
Treningsgruppe 2011kl. 19.00
Treningsgruppe 2010kl. 19.10
Treningsgruppe 2009kl. 19.20
Treningsgruppe 2008kl. 19.30
Treningsgruppe 2007kl. 19.40
Treningsgruppe 15-16 årkl. 19.50
Treningsgruppe Juniorkl. 20.00