Medlemsmøte i langrennsgruppa 2024

Medlemsmøte i langrennsgruppa 2024 avholdes i arenabygget på Skullerud idrettsanlegg mandag 26. februar 2024 KL. 18.00 – 19.00

DAGSORDEN:     

  1. Oppnevning av møteleder og referent
  2. Gruppens årsberetning – aktivitet
  3. Gruppens økonomi
  4. Forslag til treningsavgift
  5. Oppfølging av strategiplan for langrennsgruppa
  6. Forslag på styret / komiteer – valg på årsmøte til Rustad IL 7. mars 2024
  7. De siste 20 minuttene vil det bli litt hygge med bilder/video fra årets sesong
  8. Eventuelt

Enkel bevertning !

VEL MØTT !  

Oslo 23. Januar 2024
Styret i Rustad I.L. Langrennsgruppa