Nye regler og anbefalinger gjelder for Osloidretten fra i dag og foreløpig frem til og med onsdag 3.mars.

Av: Oslo Idrettskrets, 18. februar 2021

Her ser dere et utdrag om hva som gjelder for oss i langrennsgruppa og uteidretter generelt.

TRENING
Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening både innendørs og utendørs. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Voksne fra og med 20 år kan bedrive organisert trening utendørs i grupper av maks 10 personer og minst en meters avstand mellom deltagerne.

ARRANGEMENT
Alle arrangementer er forbudt innendørs. Alle utendørs arrangement frarådes, men det er uansett forbud mot å samle med flere enn 10 personer utendørs samtidig.

Alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende anbefales avlyst eller utsatt.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

UNNTAK FOR TOPPIDRETTEN
Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. I Oslo tillates arrangement for toppidretten, både inne og ute, med profesjonelle deltakere. Innendørs er det ikke tillatt å ha publikum til stede. Utendørs er det tillatt å ha 10 tilskuere.

Oslo Idrettskrets ber særforbund definere begrepet «profesjonelle deltakere» restriktivt.

GENERELLE REGLER
Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

Hold alltid oversikten over hvem som har vært til stede ved en aktivitet. Alle må bidra til effektiv smittesporing.

Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Følg de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i Oslo også hvis du beveger deg utenfor kommunen. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter frarådes, men vi skal samtidig ta vare på barn og unge. Passering av kommunegrense for at barn og unge skal kunne delta i eget idrettslag vil for noen være nødvendig. Oslo Idrettskrets sin vurdering er at:

  • Du kan krysse kommunegrense for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler i Oslo ivaretas.
  • Alle reiser til idrettslig aktivitet utenfor ditt idrettslags regi anses som unødvendig.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Bruk sunn fornuft. Er du i tvil, bør du la det være.

Tidligere allmenne regler for gjennomføring av aktivitet gjelder på kommunale anlegg. Vi forventer at alle private idrettsanlegg følger kommunens praksis.

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
  • Gruppene skal holdes adskilt.
  • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
  • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

Dette gjelder foreløpig frem til og med onsdag 3. mars, eller til regjeringen eller byrådet endrer sine respektive forskrifter.